Kozacki barok sięga daleko na wschód i wiedza i jego zasięgu jest potrzebna a nawet konieczna, aby pozbyć się wielu stereotypów, gdzie leży granica między Rosją a Ukrainą a także stereotypów o prawosławiu. Barok jako styl architektoniczny kojarzony jest (i do pewnego stopnia słusznie) z Zachodem, prawosławie ze Wschodem. Barok kozacki to styl cerkwi prawosławnych i to nie pasuje do obu stereotypów.

Kozacy byli prawosławni, zarazem przyjmowali wpływy kultury z Zachodu również wtedy gdy w wiekszości znaleźli się poza granicami Rzeczpospolitej.

Na zdjęciu obraz z muzeum cerkwi Borysoglebskiej w Czernihowie. Jest to przykład sztuki sakralnej, a jednak nie przypomina to w niczym tego co tradycyjnie bierze się za prawosławną ikonę.

Architektoniczny styl jaki kojarzymy z Rosją (m.in. cebulowaty chełm wieży) to sprawa późniejsza i będaca wynikiem „rusyfikacji” prawosławia na terenach carskiego imperium.

Dzisiejsza odnowa ukraińskiego prawosławia (m.in.związana z tomosem i autokefalią)  odwołuje się do kozackiej tradycji z przełomu XVII i XVIII i okresu hetmanatu Iwana Mazepy.

Skip to content