Deklaracja Domu Wschodniego

Z datą maj 2022 został opublikowany w 111 numerze kwartalnika „Karta” tekst „Deklaracja Domu Wschodniego” – Oświadczenie osób, środowisk i instytucji podejmujących współdziałanie na rzecz Domu Wschodniego – idei pokojowego porozumienia społeczeństw Europy Wschodniej – w jego warszawskiej inauguracyjnej siedzibie – Witrynie, a docelowo w zespole pałacowo-parkowym w Mordach.

Następnie tekst, także w wersjach językowych białoruskiej, ukraińskiej i rosyjskiej, został opublikowany na stronie domowej Ośrodka KARTA.

Skip to content