Publikacje „Indeksu Represjonowanych” — Jeńcy wojenni i więźniowie rozstrzelani wiosną 1940

Ze względu na konieczność ponownej weryfikacji danych pochodzących z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych oraz w odpowiedzi na bieżące potrzeby społeczne i badawcze (związane np. z tworzeniem Muzeum Katyńskiego) w 2010 roku rozpoczęliśmy prowadzenie prac nad aktualizacją dwóch pierwszych tomów „Indeksu Represjonowanych” — Rozstrzelani w Katyniu (jeńcy z obozu kozielskiego), Rozstrzelani w Charkowie (jeńcy z obozu starobielskiego). Prace dotyczące tej grupy, jak i kolejnych zestawień katyńskiego Pięcioksięgu, były kontynuowane w 2011 roku.

„Indeks Represjonowanych” przyjął wówczas priorytet w postaci Pięcioksięgu katyńskiego. Kolejne tomy (Katyń, Charków, Twer, lista ukraińska, lista białoruska) były przygotowywane wspólnie z NIPC „Memoriał”, z udziałem partnerów polskich. Ustalenia w Moskwie wyjaśniły, że NIPC nie widzi szans na podjęcie prac nad tomem piątym, natomiast cztery miały wychodzić od kwietnia 2012 do końca 2014.

Obecnie są one dostępne na www.ksiegarnia.karta.org.pl.

Skip to content