Projekt Centrum Informacji o Represjonowanych (CIR)

KARTA przygotowała dla IPN-u projekt Centrum Informacji o Represjonowanych (CIR), sugerując, by było to miejsce koordynujące wszelkie działania związane z prześladowaniami ze strony obu systemów totalitarnych. Rozmowy w IPN-ie wyjaśniły, że projekt CIR-u – zakładający gromadzenie w jednym miejscu danych z okupacji niemieckiej, represji powojennych (IPN) i naszego „Indeksu Represjonowanych” – nie zostanie poparty, bowiem najważniejsze dla państwa będzie zajęcie się nazizmem. Dalsze prace zostały ograniczone do tego obszaru.

Skip to content