Plan powołania Forum Polsko-Ukraińskiego

Po zorganizowanym przez KARTĘ i ŚZŻAK VI seminarium polsko-ukraińskim, trwały rozmowy, jak spektakularnie zakończyć cały cykl (planowany na dziesięć spotkań). Wtedy właśnie pojawił się w polskim Sejmie plan powołania Forum Polsko-Ukraińskiego, na wzór podobnego Forum działającego przy parlamencie ukraińskim. Zaproszeni do udziału w tej inicjatywie (Piotr Jakubowski, dyrektor Ośrodka, i Zbigniew Gluza), zaproponowali Okręgowi Wołyńskiemu ŚZŻAK, aby razem włączyć się do prac Forum i spróbować doprowadzić do Kongresu Polsko-Ukraińskiego, który byłby między innymi publicznym ukoronowaniem cyklu seminariów polsko-ukraińskich. Ostatnie, X seminarium miało się odbyć jesienią 2001 w Warszawie.

Skip to content