Piknik w pałacowym ogrodzie

To była pionierska wyprawa. Było nas niemal czterdzieści osób, entuzjastów stworzenia w Mordach, w oparciu o reprywatyzowany pałac i przekazany Fundacji Domu Wschodniego, którą współtworzy Ośrodek KARTA, miejsca spotkań z naszymi wschodnimi sąsiadami. Zaciekawienie budziło też samo miasteczko, które dysponuje ciekawym Domem Kultury. Spotkanie z burmistrzem pozwoliło nam zapoznać się z miejscowymi problemami. Wielce udana wyprawa.

Na zdjęciu prezes Fundacji Domu Wschodniego Michał Przewłocki wskazuje na pałac, który ma być odremontowany i przywrócony dawnej świetności.

Skip to content