W tym miejscu będziemy publikowali interesujące materiały o różnym charakterze: informacje o książkach, wystawach, zdarzeniach publicznych, kulturalnych, społecznych, także politycznych – z obszaru zainteresowań FDW, zapisanych w Statucie – w tym pochodzące od instytucji i osób współpracujących.

Skip to content