dr Anna Korzeniowska-Bihun (ukrainistka) – Sekretarz Naukowy Rady

prof. Hanna Wesołowska (teatrolożka)

dr Wiktor Ross (rusycysta)

prof. Leszek Zasztowt (historyk)

dr Eugeniusz Bilonożko (politolog)


dr Kazimierz Wóycicki (historyk, politolog) – Dyrektor Akademii Wschód

Skip to content