Solidarność Polsko-Ukraińska

Rok wojny. Osiem miesięcy temu Ośrodek KARTA uruchomił Witrynę Domu Wschodniego (Warszawa, pl. Konstytucji 6) jako m.in. miejsce dokumentacji i wsparcia Ukrainy. Cztery miesiące temu – wspólnie ze Stowarzyszeniem Autorów ZAiKS – zainicjował literacki konkurs „My po 24 lutego 2022”, którego wielki, także dokumentalny, plon będzie archiwizowany i udostępniany jako świadectwo rosyjskiej zbrodni. Dwa miesiące temu rozpoczął w Witrynie tworzenie wielojęzycznego archiwalno-bibliotecznego zbioru „Ukraina”, w którym zapisywana będzie historia XX/XXI wieku Ukrainy i Ukraińców w Polsce. Miesiąc temu podjął – razem ze Związkiem Ukraińców w Polsce i Domem Ukraińskim w Warszawie – przygotowania do Kongresu Solidarności Polsko-Ukraińskiej w Teatrze Polskim w Warszawie, 14 czerwca 2023. Na rzecz społecznego frontu antyreżimowego.

Ми з Вами

Skip to content