„Środa Wolności”: rozmowy o technologii inwigilacji i cyberbezpieczeństwie

W środę 5 lipca w Witrynie Domu Wschodniego odbędzie się kolejne spotkanie w cyklu ,,Środa Wolności”. Będzie to dyskusja z zakresu edukacji o cyberbezpieczeństwie, podczas której zostanie poruszony temat technologii inwigilacji. Debata dotknie między innymi zagadnień:
➡Jak powstał Pegasus i jak działa?
➡Jak daleko sięgnął postęp technologii inwigilacji?
Głównym prelegentem będzie Igor Kolchinsky, specjalista ds. bezpieczeństwa informacji.
Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18:00. Wstęp poprzez rejestrację. 
Pytania dotyczące tematu można wysyłać na adres: [email protected]
 
RU 5 июля мы продолжаем встречаться в рамках темы киберпросвещения.
На этот раз разберем технологии слежения.
➡Как появился и работает Pegasus?
➡Куда шагнул прогресс в технологии слежения?
Главным спикером выступит специалист по информационной безопасности Игорь Колчинский.
Начало в 18:00. Вход по регистрации
Ждем вас в Восточноевропейском доме (pl. Konstytucji 6, вход на углу с ул. Koszykowa)
Если у вас есть вопросы по теме, присылайте их на почту [email protected]
 
EN On 5 July we continue to meet under the theme of cyber education.
This time we will take a look at surveillance technology.
➡How did Pegasus come into being and how does it work?
➡Where did the progress in surveillance technology go?
Igor Kolchinsky, information security specialist will be the keynote speaker.
The event will start at 18:00. Entry by registration
We are waiting for you at the Eastern House (pl. Konstytucji 6, entrance at the corner of Koszykowa street)
If you have any questions about the topic, please write to [email protected]
 
Poprzednie wydarzenia w cyklu:
 
Skip to content