„Środa Wolności”: Samoorganizacja i opór horyzontalny w Białorusi i w Rosji

19 kwietnia o godz. 17.30 w ramach cyklu „Środa Wolności” zapraszamy na dyskusję o samoorganizacji i oporze horyzontalnym w Białorusi i Rosji.  

Przedstawiciele Białorusi opowiedzą o swoim proteście – o tym, jak udało się go podtrzymać przez ponad dwa lata oraz o słynnym „oporze w podwórku”. 

Z kolei Jewgienij Domożyrow i członkowie warszawskiej grupy aktywistów z Rosji opowiedzą o stanie rosyjskich inicjatyw antywojennych w Polsce i na świecie, przedstawią także globalny ruch Voice of Free Russia, którego celem jest zjednoczenie aktywistów na całym świecie.  

Czekamy na Was w Witrynie Domu Wschodniego (pl. Konstytucji 6, wejście na rogu z ul. Koszykową).

Wydarzenie na Facebooku

 

19 апреля в 17.30 приглашаем на встречу-дискуссию на тему самоорганизованного протеста. 

Представители беларусов Варшавы расскажут о беларусском протесте, о том, как его удается поддерживать уже больше двух лет, и о знаменитом „дворовом сопротивлении».

Представители российского протеста, Евгений Доможиров и участница варшавской группы анти-военных активистов из России расскажут о положении дел в российских анти-военных инициатив в Польше и в мире, а также презентуют глобальное движение Voice of Free Russia, чьей целью является объединение активистов по всему миру. 

Ждем вас в Восточноевропейском доме (pl. Konstytucji 6, вход на углу с ул. Koszykowa).

событие в фейсбуке

Графика на русском

Skip to content