Towarzystwo Zarządzania Miejscami Pamięci

Celami fundacji są:

– wspieranie skuteczności działań miejsc pamięci poprzez prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu najlepszych praktyk, korelacji, zależności, mierników i parametrów efektywności w dziedzinie ekonomicznych, finansowych i zarządczych aspektów organizowania, upamiętniania, działalności edukacyjnej, zachowania i prowadzenia miejsc pamięci przez muzea i inne osoby prawne, oraz rozwijanie działań diagnostycznych, konsultingowych i edukacyjnych w tym zakresie;

– rozpowszechnianie na arenie międzynarodowej wiedzy na temat potrzeb finansowo-organizacyjnych miejsc pamięci;

– działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności w obszarze oddziaływania miejsc pamięci na tworzenie odpowiedzialnej przyszłości.

Skip to content