Więzienie Łąckiego we Lwowie

Więzienie przy ul. Łąckiego. Jedno z miejsc masakry więzionych tu przez sowietów Polaków, Ukraińców i Żydów. Masakry we lwowskich więzieniach NKWD dokonało w chwili wybuchu wojny niemiecko-rosyjskiej w 1941 roku i ucieczki ze Lwowa. Dziś miejsce pamięci i muzeum. W więzieniu tym przebywał też w latach 30. Stefan Bandera. Stąd i nazwa ulicy graniczącej z więzieniem: Stefana Bandery.

Skip to content