XVI edycja konkursu Historia Bliska – Polacy i Rosjanie w XX wieku

Ośrodek KARTA wraz z Instytucjami Partnerskimi ogłasza dla młodzieży szkół ponadpodstawowych z całej Polski XVI edycję konkursu „Historia Bliska” w roku szkolnym 2010/2011, z tematami (do wyboru):

  • Polacy i Rosjanie w XX wieku – historie utrwalone i zatarte;
  • Pierwsze i ostatnie dni II wojny – kadry pamięci;
  • Walka, opór, bunt – wartość i cena niezgody w PRL.

Współorganizatorzy i sponsorzy

Współorganizatorami konkursu są: Ośrodek KARTA, Muzeum II Wojny Światowej, Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Biuro Edukacji m.st. Warszawy wraz z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Fundacja Batorego. Konkurs wspierają: Dom Spotkań z Historią w Warszawie, międzynarodowa sieć EUSTORY oraz niemiecka Fundacja Pamięć-Odpowiedzialność-Przyszłość (EVZ).

Partnerem ścieżki polsko-rosyjskiej jest Stowarzyszenie MEMORIAŁ z Rosji.

Tematy konkursu

Tematy konkursowe stanowią propozycję do wyboru i są równorzędne. Należy przygotować pracę na dowolnie, ale jednoznacznie wybrany (jeden) temat. Wszystkie prace będą podlegały ocenie Jury według takich samych kryteriów i będą nagradzane ze wspólnej puli bez wyodrębniania kategorii tematycznych (nie przewiduje się odrębnej gradacji nagród dla poszczególnych tematów.)

Dalsze informacje

Na stronie www.uczycsiezhistorii.pl znajduje się Regulamin oraz szczegółowe informacje.

Skip to content