Zarząd Fundacji

Michał Przewłocki – Prezes Zarządu

Leszek Włochyński – Członek Zarządu

Kinga Hartmann-Wóycicka – Członkini Zarządu

Rada Fundacji

Zbigniew Gluza – Przewodniczący Rady

Magda Kornacka-Jaskulska – Członkini Rady

Skip to content